Dagens läsning


Idag ska jag försöka att få lite pluggande gjort, i alla fall lite läsande. Ska bege mig till biblioteket och låna Thomas More - Utopia: Landet Ingenstans, sedan bara sätta mig och njuta av den med en kopp te. Låter som rogivande pluggning om renässanshumanismen.  Sir Thomas More, född 7 februari 1478 i London, England, död 6 juli 1535 (avrättad) i London, England, var en engelsk politiker, humanist och författare. Han vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan. (Lånad av Wiki) Nedan ser ni hur Thomas Mores Utopia såg ut.

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/more-utopia1.jpg

Francesco Petrarca - renässanshumanismens fader


Man göra sig inte skyldig till någon större överdrift om man påstår att den litterära renässansen tog sin början med Francesco Petrarca (1304-74). Även om Petrarca i många avseenden måste betraktas som en övergångsgestalt, med ena benet i det gamla (medeltiden) och det andra i det nya (renässansen), är det ur såväl litteraturhistoriskt som idéhistoriskt perspektiv naturligt att uppfatta hans författarskap som startpunkten för renässansen. Hans rika och mångskiftande litterära produktion, hans kärlek till handskrifterna och hans inställning till de lärda studierna skulle under de påföljande århundradena komma att tjäna som ledstjärna för generationer av humanister.

Petrarca med lagerkrans

Prag - semester


Till Prag bär det av i sommar. Jag och tjejen (Eme) brukar alltid åka utomlands över midsommar för den högtiden är så uttjatad, dock i år blir det dagarna efter midsommar så får plåga oss igenom högtiden och se fram emot en vecka i Prag, bland all underbar kultur.


Udda underbart husStockholmsutställningen 1897

För er som inte vet så studerar jag på Linköpings Universitet och håller på att läsa min allra sista termin för att kunna ta ut min filosofie kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap / historia. Denna termin läser jag alltså Historia 2, mitt s.k. andra ämne i min examen som man måste ha och jag är mitt uppe i uppsatsskrivandet om just Stockholmsutställningen och hur två svenska tidningar, DN och SvDs nyhetsbevakning genomsyrades av den framtidstro/utveckling och nationalism som rådde i Sverige under sekelskiftet.

Jag har en del kvar på min avslutning och lite så, men tiden börjar bli knapp och jag är perfektionist när jag skriver och det är aldrig bra när det är tidsbrist. På måndag ska den vara preliminärt klar för att vara helt klar den 9:e nästa fredag.

Tänkte att ni skulle få ett litet smakprov av den och då från bakgrundsdelen om just Stockholmsutställningen 1897 vad det var för någon stor händelse i Sverige.

image116


Stockholmsutställningen 1897 eller som den egentligen hette Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 var den sista stora utställningen i Sverige under 1800-talet och skulle komma att bli en sann folkfest utan dess like.[1] Utställningen var belägen på Djurgården i Stockholm och pågick från den 15:e maj till den 3:e oktober och hade cirka 1 200 000 - 1 500 000 besökare. Jämförelsevis med övriga Europeiska utställningar var denna siffra väldigt låg, då t.ex. Parisutställningen 1900 hade hela 48,1 miljoner besökare och den 1889 i Paris 32,4 miljoner.[2] Utställningen var uppdelad i konstutställningen och industriutställningen. Konstutställningen bestod av fem sektioner; 1) målningar och teckningar, 2) skulptur och medaljer, 3) arkitektur, etsningar, gravyrer och litografier, 5) konstnärligt utförda föremål som inte passar in i någon av de övriga kategorierna. Inom industriutställningen fanns det nio sektioner; 1) uppfostran, undervisning, vetenskapliga hjälpmedel m.m., 2) husslöjdsarbeten, 3) ingenjörs- och byggnadsväsen, 4) industri, hantverk, 5) maskiner, redskap, transportmedel, 6) skeppsbyggeri, sjöfart, fiske, fiskodling, 7) elektricitet, 8) krigsväsen, 9) sport- och turistväsen. Med hjälp av alla dessa olika sektioner skulle utställningen visa upp hur samhällslivet tedde sig under 1800-talets sista decennium.

[1] Ekström, A. 1994. Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar

[2] Pred, A. 1991. Spectacular Articulations of Modernity: The Stockholm Exhibition of 1897. s. 71


Litet smakprov från min uppsats. Kanske ger jag er fler allt eftersom och då mer av den undersökande intressanta delen. Visst den historiska bakgrundsdelen är alltid intressant ur historisk synvinkel men inte ur en uppsats synvinkel.


RSS 2.0